top of page

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เค พี คอน จำกัด

ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และ งานปรับปรุงอาคาร อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ โรงงาน และกลุ่มงานก่อสร้างอื่นๆ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน โดยทีมงานวิศวกร ที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญงานก่อสร้าง มากกว่า 20 ปี บริษัท เค พี คอน จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และองค์กรชั้นนำ มีผลงานก่อสร้าง โรงงาน อาคาร โรงแรม 5 ดาว และ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต มากกว่า 100 สาขา

ความรับผิดชอบที่มอบให้แก่ลูกค้า

การดำเนินธุรกิจ  การให้บริการงานก่อสร้างแก่ลูกค้านั้น  บริษัทฯ  ตระหนักและให้ความสำคัญต่อเป้าหมาย  และวัตถุประสงค์ของลูกค้าแต่ละท่าน  แต่ละประเภทต้องการ  โดยคำนึงถึงการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ผลผลิตที่ดี  มีการประสานงานกับลูกค้าหรือตัวแทนผู้ควบคุมงาน  การจัดวัสดุที่ใช้งานอย่างมีคุณภาพ  การมอบหมายงานให้กับทีมงานที่มีประสบการณ์  มีความชำนาญการ  จัดทำแผนงาน  รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าของงาน  เพื่อตอบสนองความต้องการ  และเป้าหมายของลูกค้า  การให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค  รวมทั้งการจัดรายการงบประมาณ  ให้มีความชัดเจนและเป็นธรรมซึ่งกันและกัน

วิสัยทัศน์

เราเป็นผู้ชำนาญ การก่อสร้าง สร้างคุณค่า ให้แก่ลูกค้าและสังคม

 

พันธกิจ

ดำเนินการก่อสร้าง อย่างมีมาตรฐาน รวดเร็ว เรียบง่าย สามารถควบคุมคุณภาพ ในต้นทุนที่เหมาะสม ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า

ปรัชญาในการทำงาน

เค พี คอน ดำเนินธุรกิจด้วยคุณภาพงานที่เป็นมาตรฐาน ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อลูกค้า สังคม และคู่ค้า รวมทั้งการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างมีจริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยยึดหลักปรัชญา "คุณภาพคู่คุณธรรม"

 

bottom of page